Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Ελλιπής και καθυστερημένη απάντηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στις ψυχιατρικές δομές των κρατών-μελών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 14/03/2016


Με τρεις μήνες καθυστέρηση και γενικόλογες αναφορές απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα λιτότητας στις ψυχιατρικές δομές της Ελλάδας και των κρατών-μελών. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί στην υποστελέχωση των ψυχιατρικών δομών λόγω της κρίσεως και στις αναχρονιστικές θεραπείες που εφαρμόζονται εξαιτίας ελλείψεων, σε συνδυασμό με τα αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης που εμφανίζονται στην ελληνική κοινωνία ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας. Στην καθυστερημένη απάντησή του ο Επίτροπος Andriukaitis τόνισε πως τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας που ακολουθούν, ενώ αρκέστηκε να αναφέρει την υποστήριξη της Επιτροπής προς το ελληνικό Υπουργείο Υγείας καθώς και τις επιθεωρήσεις που γίνονται, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει την ανάγκη αναβάθμισης των δομών και αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης :

Παρά τις συνεχείς προόδους της ψυχιατρικής επιστήμης, στη σύγχρονη Ευρώπη δυστυχώς συναντούμε ακόμη και σήμερα περιπτώσεις εφαρμογής ξεπερασμένων πρακτικών στους ασθενείς. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τα μέτρα λιτότητας, έχει οδηγήσει σε υποστελέχωση τις ψυχιατρικές δομές και σε εφαρμογή αναχρονιστικών θεραπειών στους ασθενείς, ώστε η πλειοψηφία των εμπλεκομένων να κάνει λόγο για ένα μείγμα «φυλακής με θεραπεία», αντί για επιστημονική αντιμετώπιση των περιπτώσεων ψυχιατρικής φύσεως.
Παράλληλα, οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη στον ελληνικό πληθυσμό ως αποτέλεσμα της ανθρωπιστικής κρίσης και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν αυξηθεί, με το 25% των ανδρών και το 33% των γυναικών (περίπου 850.000 έλληνες και 1,1 εκατ. ελληνίδες) να υπολογίζεται ότι πάσχουν από κάποια μορφή της νόσου . Έτσι, φαίνεται ότι οι ψυχικά ασθενείς αναγκάζονται να πληρώσουν βαρύ τίμημα εξαιτίας των απάνθρωπων πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται και οι οποίες στερούν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες τα απαραίτητα εφόδια υποστήριξης των ασθενών και καθυστερούν την αναγκαία ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Ερωτάται η Επιτροπή :
– Είναι ενήμερη για τις βελτιώσεις που απαιτούνται στην ψυχιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα;
– Τι σκοπεύει να κάνει, ως μέλος της τρόικας, ώστε να υποστηρίξει την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ψυχικά ασθενείς;


Απάντηση του κ. Andriukaitis
εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης.
Η Επιτροπή υποστηρίζει την πρόθεση του ελληνικού Υπουργείου Υγείας να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του ελληνικού εθνικού συστήματος υγείας, όπου περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Η Επιτροπή έχει συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τη μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η απο-ϊδρυματοποίηση της περίθαλψης και η στροφή προς την κατ’ οίκον φροντίδα, και έχει υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία μέσω των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων. Ωστόσο, η εφαρμογή είναι ένα θέμα που εναπόκειται στις ελληνικές αρχές.
Το μνημόνιο συνεννόησης στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος προάγει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους έλληνες πολίτες. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, σε δράσεις σχετικές με την υγεία που προτείνονται από την Ελλάδα σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητές της. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί τακτικές αποστολές επιθεώρησης στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να εγείρει τυχόν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ποιότητα και την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εντός των ορίων της εντολής της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου