Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Θεμιτή θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θυσία των ασφαλιστικών εισφορών στο όνομα του οικονομικού εξορθολογισμού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο - 29/04/2015


Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ασφαλιστικό ζήτημα στην Ελλάδα συνοψίζεται στη διαρκή και τυφλή μείωση των παροχών προς τους ασφαλισμένους, όπως προκύπτει εμμέσως πλην σαφώς από τη μη-απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Αυτό μάλιστα επιδιώκεται να παρουσιασθεί ως... "εξορθολογισμός" (!) από τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Μοσκοβισί.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Από τον Ιούλιο του 2014, κατόπιν απαίτησης της τρόικας, η οποία αποτελείται κατά τα 2/3 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα μειώθηκαν δραστικά. Αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία και τη μείωση των μισθών που επήλθαν επίσης ως επακόλουθο των μνημονιακών πολιτικών, συνέβαλε στη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων κατά 79,8% (!), τα οποία από 2.155 εκατ. ευρώ περιορίσθηκαν στα 435 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόλις χρόνο[1].
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Έχει συναίσθηση του κινδύνου κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα;
2. Διαθέτει κάποια πολιτική για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού, πέρα από τη διαρκή μείωση των ασφαλιστικών παροχών, η οποία οδηγεί σε διαρκώς μεγαλύτερη εξαθλίωση τους ασφαλισμένους;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής (29.4.2015):

Τον Μάρτιο του 2012, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μειώσει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Αυτό επιτεύχθηκε σε δύο στάδια το 2012 και το 2014.
Ενώ η ελληνική κυβέρνηση είναι η ίδια υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ποσοστά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, το μέσο ποσοστό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ύψους 44,7 % πριν από τη μείωση του συντελεστή ήταν υπερβολικά υψηλό συγκριτικά με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Τα υψηλά ποσοστά εισφορών συνιστούν σημαντικό αντικίνητρο για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη νέων εργαζομένων και την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.
Η συνολική επίπτωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των ποσοστών κοινωνικής ασφάλισης το 2014 αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση των ποσοστών είσπραξης και την καλύτερη στόχευση των προγραμμάτων δαπανών για την εκπαίδευση και τα οικογενειακά επιδόματα. Επιπλέον, το κόστος της μείωσης των ποσοστών αντισταθμίστηκε περαιτέρω από την αύξηση της απασχόλησης. Αν και τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το ΙΚΑ δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η συνολική απασχόληση τον Οκτώβριο του 2014 ήταν κατά 2,1 % υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα οικονομικά των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Ο κύριος λόγος της μείωσης των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι οι μεταβολές των ποσοστών εισφορών αλλά η μείωση των κρατικών μεταφορών προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, που αποτελεί μέρος του εξορθολογισμού των ροών του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της γενικής κυβέρνησης.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου