Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Παραβίαση οδηγίας 2003/88/ΕΚ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/04/2015


«Προφάσεις εν αμαρτίαις» προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τις ελλείψεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα ελληνικά νοσοκομεία. Ενώ η ίδια η Επιτροπή ουσιαστικά επέβαλε τις μειώσεις του προσωπικού, ως μέλος της τρόικα, «οχυρώνεται» τώρα πίσω από τις σχετικές αρμοδιότητες των κρατών-μελών (κατά το άρθρο 168 της Συνθήκης), τις οποίες αυτή η ίδια παραβιάζει!
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Ερώτηση:

Η επιδείνωση της κατάστασης της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα είναι διαρκώς αυξανόμενη. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της Ελλάδας δεν φτάνει για την επαρκή στελέχωσή τους, με αποτέλεσμα τα ιατρικά ραντεβού να καθυστερούν[1] και οι γιατροί να βρίσκονται στα όρια της εξάντλησης λόγω των υπερωριών, με κίνδυνο να οδηγηθούν σε μοιραία λάθη[2]. Παρά την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας περί χρόνου εργασίας (2003/88/ΕΚ)[3], η κατάσταση δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος της Ελλάδας για την παραβίαση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς και ειδικευόμενους γιατρούς;
2. Δεδομένου ότι οι περικοπές του ιατρικού προσωπικού οφείλονται στο σχεδιασμό της τρόικα στα πλαίσια της περικοπής των εσόδων που έχουν επηρεάσει συνολικά τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, σκοπεύει η Επιτροπή, ως μέλος της τρόικα, να προβεί σε αναθεώρηση και συνακόλουθη αλλαγή της λανθασμένης πολιτικής που έχει επιφέρει τα ως άνω καταστροφικά αποτελέσματα;

Απάντηση:

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής (7.4.2015)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την κατάσταση στον ελληνικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Όπως επισημαίνει ο κ. βουλευτής, στις 20 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη τήρηση των δικαιωμάτων των νοσοκομειακών γιατρών για όριο χρόνου εργασίας και επαρκείς περιόδους ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2003/88/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας.
1. Έκτοτε, το ζήτημα εναπόκειται στο Δικαστήριο. Η Επιτροπή δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να αναμένεται απόφαση.
2. Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας το 2007. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τις ελληνικές αρχές αρκετές φορές, εκφράζοντας την προθυμία να παράσχουν τεχνική βοήθεια μέσω διοικητικής συνεργασίας, προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ελληνικού τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης είναι τα κράτη μέλη.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου