Τετάρτη 18 Απριλίου 2018

Ομιλία του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας


Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα, καθώς και ειδικότερα της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Συνεπώς είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και ως προς τη χρήση και άλλων μέσων πληρωμής, τα οποία αποτελούν μετανεωτερικά ισοδύναμα νομίσματος και γι’ αυτό βέβαια πρέπει να είναι σε θέση οι αρμόδιες εθνικές αρχές να συνεργάζονται και ανεμπόδιστα μεταξύ τους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
Η πρόταση - οδηγία την οποία συζητούμε ανταποκρίνεται στους στόχους αυτούς και συνεπώς θα τη στηρίξω, πρέπει όμως να επισημάνω ότι σε κάθε περίπτωση όλα αυτά πρέπει να γίνονται με πλήρη σεβασμό στη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ειδικότερα της προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ευχαριστώ  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου