Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τα φαινόμενα διαφθοράς στον τομέα Υγείας στην ΕΕ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23/02/2018


Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα φαινόμενα διαφθοράς στον τομέα της Υγείας, τα οποία λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις στα Ευρωπαϊκά κράτη.
Ο ευρωβουλευτής επισήμανε στην ερώτησή του ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και εποπτεία σε ό,τι αφορά έρευνες, αλλά και παρεμβατικές πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στην Υγεία. Ομοίως, υφίσταται έλλειμμα διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας. Παράλληλα, εντοπίζεται σοβαρό έλλειμμα στη δημιουργία ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων διαφθοράς στον πολύπλοκο τομέα της Υγείας.
Ο Κώστας Χρυσόγονος καλεί την Επιτροπή να απαντήσει σχετικά με το αν προτίθεται να λάβει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας και να στηρίξει την εξειδικευμένη έρευνα κατά τις διαφθοράς με συγκεκριμένα προγράμματα, ειδικές δομές ή άλλους τρόπους.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Διαφθορά στον τομέα της Υγείας

Έρευνες καταδεικνύουν ότι φαινόμενα διαφθοράς στον κρίσιμο τομέα της Υγείας, όπως δωροδοκίες στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, απάτες, υπεξαιρέσεις και καταχρήσεις δημοσίου χρήματος στην προμήθεια φαρμάκων και ιατρικών συσκευών, διαπλοκή στην κατάρτιση συναφών δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνουν μεγάλες διαστάσεις στην ΕΕ [1]. Είναι ενδεικτικό ότι ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στις καταγγελίες για διαφθορά και κακοδιοίκηση [2]. Στην Ιταλία εκτιμάται ότι η διαφθορά στην Υγεία προκαλεί ετήσιες οικονομικές απώλειες ύψους 6 δισ. ευρώ [3]. Σημειώνεται ότι στην ΕΕ δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και εποπτεία σε ό,τι αφορά έρευνες, αλλά και παρεμβατικές πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στην Υγεία. Ομοίως, υφίσταται έλλειμμα διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας. Συγχρόνως, εντοπίζεται σοβαρό έλλειμμα στη δημιουργία ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων, που θεωρούνται απαραίτητες για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων διαφθοράς στον πολύπλοκο τομέα της Υγείας, αλλά και την ανάπτυξη αποτελεσματικών δράσεων για τη ριζική αντιμετώπισή της [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Α. Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα ανωτέρω φαινόμενα;
Β. Προτίθεται να στηρίξει την εξειδικευμένη έρευνα κατά τις διαφθοράς στην Υγεία με συγκεκριμένα προγράμματα, ειδικές δομές ή άλλους τρόπους;
Γ. Προτίθεται να λάβει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της Υγείας;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου