Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Η περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου ορίου στα όρια της φτώχειας είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 30/06/2017


Με υπεκφυγές, αοριστολογίες και αντιφάσεις απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτρόπου κ. Τhyssen σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου. Η ερώτηση του αφορούσε, το αν η Επιτροπή θεωρεί ότι το μνημονιακό μέτρο περαιτέρω μείωσης του αφορολόγητου ορίου αντίκειται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο θα μπορούσε να θεμελιωθεί, καθώς η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ, όπου ο κατώτατος μισθός μειώθηκε τα τελευταία έτη κατά 14%. Έτσι, ο κατώτατος μισθός έφτασε να αγγίζει τα όρια της φτώχειας, με συνέπεια να μην εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για μεγάλο μέρος των πολιτών, ενώ παράλληλα δε βελτιώνεται η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως αναμενόταν.


Η Επιτροπή, δίχως να σχολιάσει τα παρατεθειμένα στοιχεία, δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι το μέτρο αυτό παραβιάζει τον εν λόγω Χάρτη. Ιδιαίτερη σημασία έχει το επιχείρημα της Επιτροπής ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτό «δεν ισχύει για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας». Στη συνέχεια όμως αναφέρει ρητά ότι η Επιτροπή «ενεργεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κατά τον σχεδιασμό όλων των δεσμεύσεων του μνημονίου συνεννόησης». Τούτο έρχεται σε προφανή αντίφαση με την προηγούμενη θέση της, καθώς είναι ασύμβατο, το να μην ισχύει το ενωσιακό δίκαιο κατά την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης, ενώ ο σχεδιασμός όλων των δεσμεύσεων του ανωτέρω μνημονίου να ενεργείται σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, κατά τα λεγόμενα της Επιτροπής;

Αποσιωπώντας επιδεικτικά τα πραγματικά στοιχεία και την υφιστάμενη κοινωνικοικοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας, η Επιτροπή καταφεύγει σε γενικολογίες. Τονίζει ότι η Ελλάδα στηρίζεται από την Επιτροπή μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας, που επικεντρώνονται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας, ενώ υποστήριξε και την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τέλος, κάνει λόγο και για την ενδεχόμενη εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων υπέρ της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, εφόσον η Ελλάδα πετύχει - με σκληρές θυσίες του λαού - το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Στην πράξη όμως αποφεύγει να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν, πώς αυτή η βοήθεια μεταφράζεται στη βελτίωση της ζωής και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για τη στάση της.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ερευνών καταδεικνύεται ότι οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα. Σημειώνεται μάλιστα ότι, μεταξύ των ετών 2008 και 2017, οι κατώτατοι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 14% φτάνοντας στα 686 ευρώ μηνιαίως [1], όταν για έναν ενήλικα οι μηνιαίες ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης που αναφέρονται μόνο στα έξοδα που κάνει ένα νοικοκυριό, πέραν αυτών που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατοικίας, κυμαίνονται στην Ελλάδα μεταξύ 537 και 682 ευρώ. Η μείωση αυτή, ωστόσο, δεν επέφερε βελτίωση στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας [2]. Με βάση τα δημοσιεύματα του Τύπου, ωστόσο, η Επιτροπή και η ΕΚΤ, μαζί με το ΔΝΤ, απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση τη μείωση του αφορολόγητου ορίου κάτω των 6.000 ευρώ ετησίως ή 500 ευρώ μηνιαίως από το 2019 ή το 2020, μειώνοντας έτσι κατ’ ουσία περισσότερο τις καθαρές αποδοχές όσων αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της για διαρκή αφαίμαξη των χαμηλών εισοδημάτων στην Ελλάδα της κρίσης συνάδουν προς τις επιταγές των άρθρων 1 και 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης για σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος στη ζωή;


Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής (26.6.2017)

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι η οικονομική υποστήριξη στη ζώνη του ευρώ παρέχεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις πολιτικής, βάσει προγράμματος που συμφωνήθηκε με τις ελληνικές αρχές.

Η Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας για τη χώρα αυτή, που επικεντρώνονται στην απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποστήριξε τις προσπάθειες της Ελλάδας για την καθιέρωση, το 2017, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο θα παρέχει για πρώτη φορά ένα βασικό κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας από την ακραία φτώχεια.

Παρά το γεγονός ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά εφαρμόζουν το ενωσιακό δίκαιο, κάτι που δεν ισχύει για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο κατά τον σχεδιασμό όλων των δεσμεύσεων του μνημονίου συνεννόησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η προβλεπόμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου αντίκειται στον Χάρτη. Ειδικότερα, δεν θεωρεί ότι το μέτρο θα παραβιάσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή θα αμφισβητήσει το δικαίωμα στη ζωή.

Επιπλέον, η δέσμη περιέχει συμφωνία για αντισταθμιστικά μέτρα υπέρ της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής ίδιου μεγέθους τα οποία μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή κατά την ίδια περίοδο, στον βαθμό που η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει τον στόχο της περί πρωτογενούς πλεονάσματος.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου