Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Η Τουρκία εμπαίζει την ΕΕ


Δημοσιευμένο άρθρο του Κώστα Χρυσόγονου στο ΕΘΝΟΣ 02/03


Οι παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου μας από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί τον τελευταίο μήνα. Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας είναι ασύμβατη με την ιδιότητα του υποψήφιου για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτους, αφού εκείνη προϋποθέτει τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 49 της ιδρυτικής της Συνθήκης. Στις αξίες αυτές συγκαταλέγεται ο σεβασμός στο κράτος δικαίου και άρα η τήρηση του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στον οποίο περιέχεται η απαγόρευση της απειλής βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους (άρθρο 2 παρ. 4).

Η ιδιότητα του υποψήφιου κράτους συνεπάγεται πολλαπλά πλεονεκτήματα για την Τουρκία. Η προενταξιακή χρηματοδοτική βοήθεια από το 2002 έως το 2020 φθάνει τα 10,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 636 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2017. Σημειωτέον μάλιστα ότι στη διαχείριση αυτής της βοήθειας διαπιστώνεται σειρά ατασθαλιών εκ μέρους των τουρκικών αρχών, σε ποσοστά που κυμαίνονται π.χ. το έτος 2013 στο 27% των σχετικών κονδυλίων, το 2015 στο 18% κ.ο.κ., όπως επισημαίνεται στην από 23.5.2016 μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέρα από την καθαρή χρηματοδότηση υπάρχει εξάλλου και η υποστήριξη της Τουρκίας με δανεισμό με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που ξεπερνάει σταθερά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως από το 2011 και μετά.

Η τουρκική κυβέρνηση και η εθνοσυνέλευση επιδεικνύουν την ίδια περιφρόνηση των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και στο εσωτερικό της χώρας τους, αφού από τις 230 νομοθετικές αλλαγές που σχετίζονταν με αυτές τις υποχρεώσεις, στη δεκαετία 2005-2015, μόλις οι μισές περίπου (117) ήταν σε θετική κατεύθυνση. Από τις υπόλοιπες εκτιμάται ότι οι 30 ήταν σαφώς αρνητικές, 60 είχαν αμφίβολη στόχευση και 23 ήταν εν μέρει θετικές αλλά με σοβαρές επιφυλάξεις. Με άλλες λέξεις, το τουρκικό καθεστώς εμπαίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη, αντί να αντιδράσει, το επιβραβεύει με έναν επιπλέον πακτωλό χρημάτων για την αντιμετώπιση, υποτίθεται, του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος (3 δισ. ευρώ για το 2016-2017 και άλλα τόσα για το 2018). Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αργά ή γρήγορα να μιλήσει στο τουρκικό καθεστώς σε μια γλώσσα η οποία θα γίνει αντιληπτή από αυτό, δηλαδή στη γλώσσα των οικονομικών και πολιτικών κυρώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου