Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Ανάγκη ευαισθητοποίησης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 24/8/2015


Την ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών προκειμένου να μειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη τόνισε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε σχέση με τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τόνισε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών του αύριο.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Σε ανακοινωθέν της 24ης Μαρτίου 2015, η Επιτροπή αναφέρεται στη στατιστική μείωση τροχαίων ατυχημάτων στο σύνολο της Ένωσης[1]. Παρά τη δρομολόγηση της Χάρτας Οδικής Ασφαλείας και τη στρατηγική προσπάθεια ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών τη τελευταία δεκαετία, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως οι θάνατοι που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, συνεχίζουν να αποτελούν μια από τις σημαντικότερες πληγές στην καθημερινότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε. Η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 18% που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2010-2013, δεν είχε συνέχεια κατά το 2014, όπου η ποσοστιαία μείωση δεν ξεπέρασε το 1%[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Τι προτίθεται να κάνει ώστε να εντατικοποιηθεί η τήρηση των κανόνων στις οδικές αρτηρίες της Ευρώπης; Υπάρχει προοπτική υποστήριξης των κρατών σε τεχνικό επίπεδο;
2. Είναι εφικτός ο στόχος που είχε τεθεί από την Επιτροπή για 50% μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά το διάστημα 2010-2020; Που οφείλεται η απόκλιση από το στόχο αυτό που παρατηρείται στα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία καθώς και οι μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται στον αριθμό των θανάτων μεταξύ των κρατών-μελών;
3. Καθώς η πρόληψη αποτελεί τον κύριο παράγοντα αποφυγής ατυχημάτων, υφίσταται πλάνο βελτίωσης της εκπαίδευσης κατά τη σχολική ηλικία, με στόχο τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών στο μέλλον;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου