Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Η πρόληψη στην υγεία θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες - 21/8/2015


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση του σημαντικού ρόλου και των δυνατοτήτων που προσφέρει η πρόληψη στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με απάντησή της σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου. Εν τούτοις αρνήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ, στα οποία αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής, που αποδεικνύουν ότι οι περικοπές στις δαπάνες υγείας πλήττουν ιδιαίτερα τον τομέα της πρόληψης.

Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, οι περικοπές στις δαπάνες υγείας πλήττουν ιδιαίτερα τον τομέα της πρόληψης. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή μόνο το 3% των προϋπολογισμών υγείας στην Ευρώπη διατίθενται για πρόληψη και για προγράμματα δημόσιας υγείας, σε τομείς όπως ο εμβολιασμός, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή και η φυσική δραστηριότητα[1].
Εν τούτοις, όπως αποδεικνύουν οι σχετικές έρευνες, οι δαπάνες στον τομέα της πρόληψης είναι πολύ πιο αποδοτικές απ’ ό,τι οι δαπάνες για τη θεραπεία ασθενειών[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:
Δεδομένης της αρμοδιότητας που έχει στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης των ασθενειών βάσει του άρθρου 168 τη Συνθήκης περί Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν το παραπάνω ποσοστό δαπανών στον τομέα της πρόληψης για την υγεία;

Απάντηση του κ. Andriukaitis εξ ονόματος της Επιτροπής (21.8.2015)

Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων των τεκμηριωμένων μέτρων πρόληψης, ιδίως όσον αφορά τις σοβαρές χρόνιες ασθένειες, καθώς ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης λόγω ασθενειών μπορεί να αποφευχθεί με την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση μιας σειράς κοινών παραγόντων κινδύνου, όπως είναι ιδίως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, η Επιτροπή έχει καθιερώσει πολιτικές και δράση για την υποστήριξη των εθνικών δράσεων στην αντιμετώπιση των εν λόγω παραγόντων κινδύνου και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει τέτοιες πολιτικές και δράσεις, ιδίως με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την επιβάρυνση λόγω χρόνιων ασθενειών.
Ιδιαίτερα, το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία παρέχει δυνατότητες για τη στήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι καλές πρακτικές για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και την προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, καθώς και να επιτευχθούν βιώσιμα συστήματα υγείας.

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου