Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Απάντηση του Δ. Αβραμόπουλου σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή Κ. Χρυσόγονου για την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 08/02/2019


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης και της απάντησης της Επιτροπής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005133/2018
προς την Επιτροπή Άρθρο 130 του Κανονισμού
Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)
Θέμα: Ζητήματα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί τον μεγαλύτερο αποδέκτη χρηματοδοτήσεων από τα ταμεία της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Υπολογίζεται ότι η χώρα έλαβε από το 2015 και μετά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποδοχή και φιλοξενία 60.000 μεταναστών και προσφύγων. 37,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να στηριχθούν προσωρινές υπηρεσίες που προσφέρονται στους μετανάστες (περίθαλψη, διερμηνεία, σίτιση, υποδομές). Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε πρόσφυγα χορηγήθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 13.100 ευρώ [1]. Παρά ταύτα, η ελληνική κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να απορροφήσει εγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ, για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός στρατηγικός σχεδιασμός [2]. Συγχρόνως, καταγγέλλονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης κονδυλίων τόσο από τον κρατικό μηχανισμό, όσο και από ΜΚΟ που διαχειρίζονται κοινοτικούς πόρους. Αυτά τα γεγονότα προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, που έδωσε παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης [3]. Ακόμη, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών σε συνέντευξή του έκανε λόγο για κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε σχέση με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά, ωστόσο η αντίδραση του αρμόδιου Υπουργού ήταν να τον παύσει [4].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς αξιολογεί αυτά τα στοιχεία;
2. Σχεδιάζει να ελέγξει την αξιοποίηση των ανωτέρω κονδυλίων και με ποιο τρόπο;


EL
E-005133/2018
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (8.2.2019)

Η Επιτροπή δημοσιεύει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ποσών, των πηγών χρηματοδότησης και των δράσεων που έλαβαν στήριξη. Το ενημερωτικό δελτίο για τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς την Ελλάδα επικαιροποιείται τακτικά από την Επιτροπή και διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής [5].

Όσον αφορά την εικαζόμενη κακοδιαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ, βάσει των επισκέψεων παρακολούθησης των σχετικών έργων, η Επιτροπή δεν έχει βρει μέχρι σήμερα αποδεικτικά στοιχεία περί κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της τρέχουσας έρευνας που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ παροχή τροφίμων για τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα ή των πιθανών ευρημάτων των ελέγχων που διενεργούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις εθνικές αρχές.

Το 2017, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος ελεγκτικών εργασιών της, η Επιτροπή διενήργησε έλεγχο στην Ελλάδα σχετικά με συγκεκριμένους βασικούς ελέγχους που πραγματοποιεί η Αρχή Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) στο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ), τα κονδύλια των οποίων εκτελούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Όσον αφορά την οριστικοποίηση του εν λόγω ελέγχου, δεν εντοπίστηκαν προβληματικά σημεία στη λειτουργία της Αρχής Ελέγχου. Στην περίπτωση που περιέλθουν στη γνώση της Επιτροπής κίνδυνοι όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να διενεργήσει πρόσθετους ελέγχους ή να λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

________________________________________
[2] Ibid

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου