Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Γραπτή ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για την ενδεχόμενη προσβολή των περιουσιακών δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών στη Νότια Αφρική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 06/02/2019


Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενδεχόμενη προσβολή των περιουσιακών δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών στη Νότια Αφρική.


Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης: 

Ενδεχόμενη προσβολή των περιουσιακών δικαιωμάτων Ευρωπαίων πολιτών στη Νότια Αφρική

Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής έχει καταθέσει νομοσχέδιο για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις γαιών (Expropriation Bill [1]). Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις που σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπουν την αναγκαστική απαλλοτρίωση περιουσίας χωρίς αποζημίωση στους ιδιοκτήτες και οι οποίες αφήνουν ευρεία περιθώρια ερμηνείας κατά το δοκούν. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. γαίες που έχουν αποκτηθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς, γαίες που έχουν καταληφθεί ή χρησιμοποιούνται από μισθωτή που τις καλλιεργεί ή όταν η αγοραία αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από την αξία των άμεσων κρατικών επενδύσεων ή επιχορηγήσεων που δαπανήθηκαν για την αγορά ή για την αναβάθμιση της περιουσίας του ακινήτου [2]. Στο πλαίσιο αυτό, εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα του νομοσχεδίου με το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας και γενικότερα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των σημερινών ιδιοκτητών, αρκετοί από τους οποίους είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς σχολιάζει το ανωτέρω νομοσχέδιο;
2. Πώς σκοπεύει να προστατεύσει την ενδεχόμενη προσβολή περιουσιακών δικαιωμάτων πολιτών της ΕΕ σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ αυτό το νομοσχέδιο;

________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου