Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στρασβούργο, 26/10/2017


Προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος


Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ: https://youtu.be/G0rj0XnSoGo 


Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας:

Η Έκθεση σχετικά με την οδηγία για την ευθύνη πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας μας αφορά όλους. Σκοπός της υπάρχουσας οδηγίας ήταν η θέσπιση κοινού πλαισίου για περιπτώσεις ζημίας με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, καθώς παρατηρείται ασυνεννοησία μεταξύ των κρατών, ενώ το πλαίσιο ευθυνών είναι περιορισμένο. Οφείλουμε λοιπόν να διατυπώσουμε έναν σύγχρονο και λειτουργικό ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας με βάση την ταχεία εξέλιξη των ρυπογόνων παραγόντων που οφείλονται στις βιομηχανικές δραστηριότητες, εντάσσοντας σε αυτό ειδικές περιπτώσεις όπως οι υπεράκτιες δραστηριότητες. Θα πρέπει εξάλλου το πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και την επαναφορά των οικοσυστημάτων στην αρχική τους κατάσταση μετά τον τερματισμό επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οφείλουμε να αντιληφθούμε πως η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών είναι η πρωταρχική μας ευθύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου