Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα: Το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας της κρίσης - Δευτέρα 05.03.2018
Η Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην είναι επαρκώς ενημερωμένη, για τις συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση, στις χώρες του νότου και ειδικότερα στην Ελλάδα.
Γι' αυτό τον λόγο, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, διοργανώνω εδώ στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστημονική εκδήλωση με τίτλο "Το κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας της κρίσης".
Καταξιωμένοι ερευνητές, οι οποίοι στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στην Αθήνα, θα έρθουν εδώ στις Βρυξέλλες προκειμένου να αναλύσουν σε δημόσια εκδήλωση, τις συνέπειες που είχαν οι πολιτικές της λιτότητας, πάνω ιδίως στα κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών: στα δικαιώματα για στέγαση, για υγειονομική περίθαλψη, για κοινωνική πρόνοια, για υγεία, για παιδεία και ούτω καθεξής.
Με την εκδήλωση αυτή, όπως άλλωστε και με το σύνολο της δραστηριότητάς μου ως Ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδιώκω να γίνει γνωστή στους Ευρωπαίους εταίρους μας, η πραγματική διάσταση των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και να παρακινηθεί η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
Εάν η Ευρώπη θέλει να γίνει μια πραγματική Ένωση και όχι ένα υβρίδιο, όπως είναι σήμερα, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών - μελών και μεγαλύτερη αναδιανομή από τους έχοντες προς τους μη έχοντες. Αυτή είναι η βάση κάθε υγιούς Ένωσης και πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό, ώστε να υπάρξουν οι αλλαγές που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη, να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμη.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου